Kilometrická soutěž

Pro letošní rok chystáme soutěž pro fanoušky jezdící pravidelně na venkovní zápasy. Zájemcům bude předána průkazka, kterou si budou vozit s sebou a do které jim vedoucí zájezdu potvrdí účast na výjezdu. Doporučujeme se předem nahlásit na emailu znfans@seznam.cz, aby bylo nachystáno dostatek průkazek.
Odměněno bude prvních 10 fanoušků, kteří nasbírají nejvíce kilometrů. 
 
1. cena sleva na výjezd v hodnotě 800 Kč
2. cena mikina "FANS ORLI ZNOJMO"
3. cena sleva na výjezd v hodnotě 400 Kč
4. cena šála Znojmáci
5. a 6. cena minidres do auta
7. a 8. cena 2 balení samolepek (mix)
9. a 10. cena balení samolepek (mix)
 

Pravidla

Do kilometrovníku budou započítány kilometry ze všech výjezdů konaných fan clubem. Počet kilometrů bude stanoven na základě údajů map na internetu popřípadě jízdního řádu vlaku. Individuální výjezdy autem budou započítány pouze v případě, že nebude konán hromadný výjezd, k následnému uznání bude potřeba předložit u jednoho z organizátorů výjezdů vstupenku z utkání a fotku ze zápasu, dokazující přítomnost soutěžícího. Průkazka bude vázána na jméno a případné předložení jinou osobou bude znamenat vyřazení ze soutěže. Při závěrečném sčítání se budou započítávat pouze výjezdy potvrzené razítkem.